Göteborgs Kungl. Segel Sällskap (GKSS)

 grundades redan 1860 och är en av Sveriges största idrottsföreningar med mer än 3200 medlemmar.
På gkss.se kan du läsa mer om GKSS och hur du kan bli medlem.